Harmonia, chór mieszany

Harmonia chór mieszany z Mikołowa jest jednym z najstarszych chórów na Śląsku. Powstał w Mikołowie jako Towarzystwo Śpiewacze 2 maja 1908 roku. Posiada najwyższe odznaczenia honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w tym Honorową Złotą Odznakę z Brylantem nadaną w 2013r. W 1998r. chór otrzymał statuetkę Mikołowianina Roku. W 2014r. Minister Kulturyi Dziedzictwa Narodowego nadał Harmonii honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Dyrygentem 
o najdłuższym stażu był Mieczysław Dzieńdziel, który kierował Harmonią przez 37 lat. Od 1994 r. zespół prowadzi Elżbieta Krusz. Cyklicznie odbywają się koncerty kolędowe, pasyjne, maryjne, adwentowe, sakralne, karnawałowe i plenerowe. W swoim repertuarze chór posiada zarówno krótkie pieśni, jak i duże dzieła muzyczne od średniowiecza przez klasykę do współczesności, utwory religijne i świeckie, ludowe, patriotyczne, operowe, operetkowe, utwory muzyki rozrywkowej i negro spirituals. Wśród dużych dzieł muzycznych znajdują się: Litania ostrobramska S. Moniuszki, Msza G-dur F. Schuberta, Msza koronacyjna W. A. Mozarta, Magnificat A. Vivaldiego, Requiem solemne c-moll M. Haydna, Messesolemne Ch. Gounoda, Liturgia op.41 P. Czajkowskiego, Missa in tempore belli J. Haydna oraz The Armed Man – A Mass for Peace K. Jenkinsa. Oprócz koncertów otwartych dla szerokiej publiczności w plan pracy chóru wpisał się koncert kolędowy dla osób przebywających w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym 
w Mikołowie. Chór występuje również na imprezach organizowanych przez MDK 
w Mikołowie oraz Śląski Związek Chórów i Orkiestr.
W dyskografii chóru znajdują się płyty CD oraz DVD z nagraniami koncertów. Zespół występował w Polskim Radio oraz TVP Katowice. Chór utrzymuje również kontakty z chórami z Francji, Holandii, Czech, Litwy, Białorusi i Wielkiej Brytanii, 
a ponadto regularnie uczestniczy w festiwalach krajowych i międzynarodowych.
W bieżącym roku chór obchodzi jubileusz 110-lecia powstania. W ramach obchodów jubileuszu odbędą się dwa koncerty jubileuszowe, chór wystąpi również w Londynie 
w ramach Festiwalu Muzycznego Amersham, na który został zaproszony przez chór South Bucks Society.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności